Isi Pengajaran


MENYEBUT/MENULIS NILAI WANG
            
     -wang disebut dengan nilai ringgit dahulu kemudian    
      diikuti dengan nilai sen,
              Contohnya  RM 10.25   ianya disebut sebagai       Sepuluh ringgit dua puluh lima sen
     -menulis nilai wang
            -wang mesti ditulis dengan menggunakan simbol RM dihadapan kemudian  
              iikuti dengan nilai wang tertentu
             Contohnya RM 12.00, RM 0.50
MENAMBAH DAN MENOLAK NILAI WANG-menambah wang
      -dalam menambah wang pastikan titik pembahagian  
       nilai ringgit dan sen berada pada satu garis yang 
       sama.
     
      -hasil tambah yang melebihi nilai 9 mestilah 
       dikumpulkan dihadapan.


menolak wang
      -dalam menolak wang juga pastikan titik pembahagian 
       nilai ringgit dan sen berada pada satu garis yang sama
     Contohnya
                        RM 34.50
       -              RM   3.20

-jikalau nilai untuk ditolak lebih besar maka harus dipinjam dari nilai yang lebih besar dihadapan untuk membolehkan operasi tolak berlak


MENDARAD NILAI WANG
           
            -darab ialah satu proses penambahan nilai yang sama secara berulang-ulang
            -suatu nilai wang akan ditambah secara sama banyak mengikut set yang dikhendaki.
            -contoh:
                        RM 2671.50 X 3 =
           

-cara pengiraan:
                        RM 2671.50
                  X                     3
                        __________
                        __________


MEMBAHAGI NILAI WANG

            -bahagi ialah satu proses pembahagian sama rata yang diperolehi.

            -sesuatu nilai yang tidak mencukupi untuk dibahagi akan disebut sebagai baki.
            -contoh : RM 3650 ÷ 5 =
           


Tiada ulasan:

Catat Ulasan